Nyhedsbrev nr. 1

Modtagere:
G3: Annette, Else Marie, Klaus, Kristen, Lis

Kære fætter og kusiner

Som nævnt er jeg ved at lave et lille familie-website med adresseliste og stamtræ (i første omgang, i det mindste). Det er næsten færdigt, men der mangler en hel del oplysninger, som jeg håber, i kan hjælpe mig med at indsamle.

Jeg vil derfor bede hver af jer om at forsyne mig med følgende:

Om jer selv vil jeg gerne vide: Om børn og børnebørn: For egne og børns ægtefæller (nuværende som tidligere) og evt. øvrige børneforældre vil jeg gerne have: Er der (nuværende som tidligere) samlevere, man ikke har børn med, men gerne vil have med i stamtræet alligevel, vil jeg gerne vide: Alle direkte familiemedlemmer, der har mindst en kontaktoplysning (adresse, tlf.nr., e-mail eller website) forskellig fra forældrene, optages i adresselisten. Afdøde familiemedlemmers evt. overlevende ægtefælle eller samlever optages som stedfortræder. Oplysningerne i adresselisten er som udgangspunkt frit tilgængelige, men man kan vælge at få dem beskyttet af et kodeord, så kun familien har adgang til dem. E-mail-adresser angives i kodet form, så spam-robotter ikke umiddelbart kan læse dem.

Stamtræet er beskyttet af et kodeord og således kun tilgængeligt for familien.

Har man ikke den præcise dato for nogle af begivenhederne, modtager jeg gerne årstallet med angivelse af, om man er sikker eller ej. Disse oplysninger kan så senere fuldstændiggøres, efterhånden som man forhåbentlig finder frem til de præcise datoer.

Skulle i mangle nogle oplysninger kan i selv vælge, om i vil indhente dem direkte fra de pågældende personer. Ellers vil jeg selv kontakte dem senere med de mail-adresser, jeg forhåbentlig får indsamlet.

Der bliver selvfølgelig mulighed for at se de registrerede oplysninger snarest og komme med rettelser og tilføjelser, ligesom man kan skifte mellem frit tilgængelige og beskyttede adresse- og kontaktoplysninger.

Kærlig hilsen
Kristen

Udsendt 08-Okt-2013, Webmaster