Nyhedsbrev nr. 6

Modtagere:
G2: Jenny, Jens, Jørgen F, Kristen
G3: Alle på nær Kisser
G4: Christian, Elisabeth M, Gunnar, Maria, Ola, Paula, Sara

Mailing-liste
Den oprindelige ide var at lave en "rigtig" mailing-liste, dvs. en enkelt mail-adresse (liste-adressen), der ved hjælp af en speciel opsætning på "posthuset" sender mail sendt til liste-adressen ud til de angivne modtagere. Jeg håber stadig, det kan lade sig gøre på et senere tidspunkt, men desværre understøtter mit lokale "posthus" ikke i øjeblikket denne funktion, så 1. version af mailing-listen udnytter en alternativ teknik.
Det er nemlig muligt at lave et hyperlink på en webside, der sender mail til flere forskellige modtagere samtidigt. Ulempen ved denne metode er, at den ikke er officielt understøttet af internettets mail-system, så det kan desværre ikke garanteres, at den virker i alle tilfælde. Jeg har dog endnu ikke oplevet mail-programmer, hvor det ikke var muligt at sende mail til flere modtagere samtidigt med denne metode, men det er altså ikke helt sikkert, at det fungerer med netop dit mailprogram. Fordelen ved metoden er til gengæld, at det er muligt at redigere i modtager-listen, inden mailen afsendes.

Ved at klikke på "mailing-liste"-linket under navnelisten, åbnes en ny mail i mail-programmet, og alle tilmeldte modtagere sættes ind i "modtager"-feltet (det kan have forskellige betegnelser). Man kan nu slette nogle af modtagerne ved at fjerne deres mail-adresser (samt det efterfølgende komma, hvis der er et), inden mailen afsendes.

Jeg vil understrege, at mailing-listen kun bør anvendes ved specielle lejligheder, typisk ved familie-begivenheder, som man ønsker at delagtiggøre os andre i, invitationer o.lign.. Undlad venligst at sende mails bare for at afprøve listen.

Spørgsmål, fejl, ideer, meninger eller rapportering af misbrug af mailing-listen sendes til webmaster.


Øvrige nyheder og ændringer

Siden sidste nyhedsbrev er der sket nogle ændringer på hyldgaard-jensen.dk. Designet er blevet ændret lidt med nye farver og nyt baggrundstapet.

For at få navnelisten at se, skal man nu angive, hvor i verden man befinder sig - Danmark, Sverige eller andet (land). Dette forårsager, at telefonnumrene vises med de korrekte udlandspræfixer, og jeg har desuden forsøgt at oversætte diverse tekster til svensk, hvis man vælger Sverige. Korrektioner modtages gerne af folk, der er mere svensk-kyndige end jeg (som f.eks. svenskere ;-)).

For at få adgang til mailing-listen skal man logge på navnelisten med adgangskoden, der nu er ********. Herved bliver der også vist en søjle yderst til højre, der viser, hvem der er tilmeldt mailing-listen. Her angiver et 'x', at den pågældende er tilmeldt, '-' at personen ikke er tilmeldt (eller ikke har en mail-adresse), og '?' betyder, at personen ikke har taget stilling til mailing-listen. Står der et '?' ud for dit navn, må du meget gerne svare på min mailing-liste-henvendelse (fra nyhedsbrev nr. 5) snarest. Har du glemt, hvad jeg spurgte om, kan nyhedsbrevet ses på hyldgaard-jensen.dk under 'Nyhedsbreve'.

Jeg har også opdateret stamtræet med et par nye babyer. Jeg ved, der er kommet endnu flere til i løbet af året, og jeg vil derfor apellere til alle om at informere mig, når der sker ændringer i familieforhold som fødsler og flytninger (såvel i virkeligheden som i cyberspace), så navneliste og stamtræ kan være ajourført hele tiden.

Udsendt 08-Sep-2003, Webmaster