Nyhedsbrev nr. 3

Modtagere:
G2: Hylle, Jenny, Jens, Kristen
G3: Anne, Clara, Dorte, Hans, Henrik, Karin, Kisser, Karen, Lili, Lotte, Martin, Niels C, Kristen, Per, Peter

Der er nu modtagere af dette nyhedsbrev i alle 9 grene af stamtræet!

Betegnelsen G2 bruges om 2. generation etc.

Navneliste:
Jeg vil, på arkivarens vegne, endnu en gang opfordre de, der endnu ikke har givet tilsagn om optagelse af adresseoplysninger i navnelisten, om at gøre dette. Tomme, grå felter angiver, at oplysningen endnu ikke er frigivet. Tomme, hvide felter angiver at oplysningen mangler (og måske ikke findes - det er jo (endnu) ikke alle, der f.eks. har en e-mail-adresse). Tomme røde eller gule felter angiver, at oplysningerne er beskyttede. Det er ikke nødvendigt at henvende sig igen, hvis man allerede har givet tilsagn, medmindre der er ændringer. Jeg vil også bede alle om at kontrollere oplysningerne i deres egen familie-gren og rapportere evt. stavefejl o.l.

Stamtræ:
1. version af stamtræet er nu online.
Stamtræet indeholder en side for hvert familiemedlem, med flg. oplysninger:Levetid er fødsels- og evt. dødsår. Varighed af ægteskaber er bryllupsår og evt. afslutningsår (ved død eller skilsmisse). Der er kun angivet årstal, selv om jeg i mange tilfælde kender datoerne. Hvor jeg ikke kender datoen, vises årstallet med rødt. Hvor der vises et spørgsmålstegn, kender jeg end ikke årstallet. Jeg vil gerne have de manglende datoer til evt. senere brug.

Et specielt problem omhandler ægtefæller. De skal selvfølgelig medtages i stamtræet, hvis de har fået børn med et af familiemedlemmerne, men i første omgang har jeg blot overført oplysningerne fra navnelisten (der senere vil blive revideret), og dermed optræder der både ægtefæller, der ikke er forældre, samt ægtefæller, der slet ikke er ægtefæller! Jeg forsøgte mig med betegnelsen 'partner', men jeg syntes, det virkede upræcist og forretningsmæssigt. Alle 'ikke-lige-linie'-familiemedlemmer kan medtages i stamtræet, men der er nogle mangler i den 1. version. Meninger om, hvordan og hvornår og i hvilket omfang disse pårørende skal medtages, og hvad de skal kaldes, modtages gerne, såvel fra familiemedlemmer som fra ægtefæller og lignende!

Der mangler mange oplysninger om familiemedlemmer fra G4 (og der er slet ingen fra G5 medtaget). Jeg har medtaget de, hvor jeg er rimelig sikker på fornavnet. Jeg ved nogenlunde, hvor mange grandfætre og -kusiner, jeg har, men det er lidt kompliceret med efternavnene, og fødselsdatoer har jeg slet ikke styr på. Jeg vil derfor gerne have oplysninger om fuldt navn og fødselsdato for alle G4- og G5'ere, så de også kan få deres egen side.

Kommentarer og ideer til design og indhold af stamtræet modtages gerne. Jeg har allerede nogle ideer til flere oplysninger, der kunne medtages, men de vil blive omtalt nærmere i et kommende nyhedsbrev.

Du bedes indhente manglende oplysninger og tilladelser fra de familiemedlemmer i din egen gren, der ikke er med på modtager-listen (hvor der er flere modtagere i samme gren, kan I jo koordinere det mellem jer).

Alle oplysninger i stamtræet er beskyttede af et kodeord. Det er således ikke nødvendigt at begære beskyttelse for disse oplysninger som ved navnelisten.

Adgangskode til navneliste: ********** og stamtræ: **********

Navne-, adresse- og dato-oplysninger sendes til arkivaren: mailto:arkivar@hyldgaard-jensen.dk
Kommentarer, ideer, meninger, kritik og spørgsmål sendes til webmaster: mailto:webmaster@hyldgaard-jensen.dk

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev eller ønsker at modtage det på en anden mail-adresse, kontakt da webmasteren.

Udsendt 26-Feb-2001, Webmaster