Nyhedsbrev nr. 2

Modtagere: Anne HJ, Clara, Dorte, Jenny, Karen F, Kristen, Kristen S., Lars Peter, Martin, Niels Chr.

(Da dette nyhedsbrev indeholder fortrolige oplysninger, sendes det kun til de, der har en personlig mail-adresse)

Så er navne-listen online. Jeg har forenklet reglerne lidt i forhold til beskrivelsen fra forrige nyhedsbrev:

Der er mulighed for 5 forskellige oplysninger:For hver oplysning kan man angive, om den skal væreBeskyttelsesniveauet for en eller flere oplysninger kan til enhver tid ændres.
Frit tilgængelige oplysninger vises med grøn baggrund, familie-oplysninger vises med gul baggrund.
Oplysninger og beskyttelsesniveau ændres ved henvendelse til arkivaren - det vil formentlig også senere blive muligt at ringe til arkivaren.
Ægtefæller og kærester medtages som udgangspunkt kun med navn. Øvrigeoplysninger kan medtages, hvis de er forskellige fra, hvad der alleredeer registreret for husstanden.

4. generation (dvs. børn af fætre/kusiner) og efterfølgende (er 5.generation kommet til?) optages i første omgang kun, hvis deresoplysninger er forskellige fra forældrenes, f.eks. hvis de er flyttet hjemmefra.

Jeg planlægger at lave en komplet fortegnelse over samtligefamilie-medlemmer, men den vil formentlig dukke op i form af et stamtræel.l.

Det understreges igen, at ingen optages på navnelisten, før man selv(eller nærmeste familie) har givet tilladelse til det.

Adgangskode: **********

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev eller ønsker at modtage det på en anden mail-adresse, kontakt da webmasteren.

Udsendt 04-Sep-2000, Webmaster