Nyhedsbrev nr. 1

Modtagere: Anne HJ, Clara, Dorte, Hans, Karen F, Kristen (afsender), (Onkel) Kristen S, Lars Peter, Martin, Niels Chr.

Så er det en realitet - http://hyldgaard-jensen.dk er registreret og aktiv på internettet.

Der er mulighed for at få en e-mail-adresse på formen (f.eks.) fornavn@hyldgaard-jensen.dk samt (i et vist omfang) viderestilling af hjemmeside på formen hyldgaard-jensen.dk/fornavn eller hyldgaard-jensen.dk/efternavn/fornavn. Læs mere på hjemmesiden.

Noget af det første, vi bør tage stilling til, er oprettelse af en navneliste. Jeg forestiller mig, at man kan vælge mellem ingen optagelse eller en eller flere af flg. oplysninger: navn, e-mail-adresse, hjemmeside, (fysisk) adresse, telefon-nummer. Desuden kan man vælge, om oplysningerne skal være frit tilgængelige på internettet, om de skal være beskyttede med et kodeord, om de kun må oplyses ved henvendelse til arkivaren (som vil blive udnævnt snarest), om de kun må oplyses til godkendte medlemmer af denne mailing-liste eller om de kun er til internt brug for webmaster og arkivar ved hyldgaard-jensen.dk. Det understreges, at ingen optages på navnelisten før de selv har givet tilladelse til det, ligesom man til enhver tid kan ændre beskyttelses-niveauet.

Modtagere af dette nyhedsbrev må meget gerne informere andre i familien, der endnu ikke er online, om hyldgaard-jensen.dk, ligesom evt. tilladelse til optagelse på navnelisten meget gerne må indhentes og sendes til webmasteren.

Skulle der være nogle, der ikke kan modtage danske/skandinaviske tegn, giv da venligst besked hurtigst muligt.
Test: BLÅBÆRGRØD, blåbærgrød

Jeg har i første omgang valgt kun at sende dette nyhedsbrev til et medlem pr. familie. Har flere familiemedlemmer hver sin mail-adresse, kan de selvfølgelig alle blive optaget på listen.

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev eller ønsker at modtage det på en anden mail-adresse, kontakt da webmasteren.

Udsendt 24-Aug-2000, Webmaster