hyldgaard-jensen.dk > Indhold

hyldgaard-jensen.dk er familien Hyldgaard-Jensens mødested i cyberspace.
Familien er i denne sammenhæng defineret som efterkommere af Karl Martinus Jensen (1887-1974) f. i Øster Vandet og Dorthea Jensen (1895-1987) f. Hyldgaard i Nors, samt disses ægtefæller, forældre til deres børn og evt. samlevere.

Adresseliste

Oversigt over familie-medlemmerne med navn, adresse, tlf.nr., samt evt. e-mail- og website-adresser.
Alle navne medtages i listen, der er farvekodet på følgende måde:Beskyttelse af oplysninger kan ændres ved henvendelse til webmaster (se Info).
Personer medtages i adresselisten, hvis mindst en af deres adresse- eller kontakt-oplysninger er forskellig fra forældrenes.
Mail-adresser er kodede, så spam-robotter ikke umiddelbart kan læse dem.

Stamtræ

Oversigt over alle familiemedlemmerne fra 1. til (indtil videre) 5. generation.
Hvert familiemedlem har en side, der indeholder oplysninger om forældre og evt. nuværende eller tidligere ægtefæller og/eller samlevere (specielt hvis der er fælles børn) samt børn. For personer angives levetid (fødsels- og evt. dødsår), for samlevere angives varighed (for ægteskaber bryllups- og evt. afslutningsår som følge af skilsmisse eller død).
Vises årstallet med rødt, kendes den præcise dato ikke.

Nyhedsbreve

Oplysninger om nye tiltag på hyldgaard-jensen.dk, der jævnligt udsendes til interesserede familie-medlemmer, kan også læses her.

Ordliste

Korte forklaringer på internet-relaterede begreber og forkortelser, der anvendes på disse sider.

Andet

Kommende indhold kan f.eks. være:Indholdet kan være frit tilgængeligt eller beskyttet med kodeord (som f.eks. stamtræet), så kun familiemedlemmer har adgang.

Opdateret 25-Jun-2019, Webmaster